לראות!!! אין לווינים בשמיים רק כדורים פורחים

נאסא משתמשת בכדורים פורחים ובכלי טייס מיוחד של מרטין לוקהיד בשם ה-יו 2. כל הלווינים נעשים בגובה רב מדי בשביל שהעין האנושית תראה ויש להם גם שיטות הסוואה להקשות על צילום שלהם מן הקרקע, אבל תודות לאנשים שמוצאים את אתרי השיגור ומצלמים אותם בעודם על הקרקע. אנו יכולים לראות לאן הולך כל הכסף של נאסא ואיך הכל היא מראית עין של לווינים בחלל למרות שמעולם, בשום תצלום של נאסא מהחלל, למעט אנימציות וקומפוזיציות שאנו רואים לווינים ברקע של תחנת החלל או כל תמונה אחרת.

כתיבת תגובה