קשתות מוכיחות שיש כיפה מעלינו

למי שלא יודע, בכדי ליצור אפקט של קשת יש צורך במראה מכיוון שיש צורך בשני מקורות של אור ומכיוון שיש לנו רק שמש אחר ישנה רק אפשרות אחת והיא אור ישיר ואור חוזר כאשר האור החוזר מחזיר השתקפות של אור כמו שמראה עושה ואותו אור חוזר כאשר פוגע בטיפה של מים באותה נקודה של אור ישיר, נוצר מצב של שבירה של הספקטרום לצבעים השונים וכמויות רבות של טיפות מים יחשפו את המבנה המלא של הקשת שנוצר על ידי האור החוזר. במקרה שלנו מכיוון שמדובר בכיפה אזי הקשת לעולם תהיה המבנה של שבירת הספקטרום לקשת מכיוון שהיא מקומרת מכל כיוון. בכדי ליצר את האפקט במבנה סגור יש צורך בשימוש במראה. אז הכיפה הינה המראה שלנו בחוץ.

כתיבת תגובה