אור הירח הינו אור קר

הסרטון הזה אחד מני רבים המביא לכם ניסוי שמראה איך שני מכשירי מדידה של טמפרטורות, אחד חשוף ישירות לאור ירח מלא והמכשיר השני מוצל. התוצאה מראה הבדל של כמה מעלות בין חשיפה מלאה לאור הירח לבין הטמפרטורה באזור מוצל מאור הירח ונמצא שחם יותר בצל וקר יותר בחשיפה ישירה לאור הירח, במיוחד בזמן ירח מלא.

כתיבת תגובה