Age of Disclouser

הגיע הזמן לחשוף את הענקים. הסדרה הזאת תשנה את השקפת עולמכם לגבי כל מה שחשבתם שאתם יודעים. שישה סרטונים שיחשפו בפניכם את העולם בזמן המבול. פשוט לצפות בתשומת לב וללמוד לעומק בכדי להבין על מה אתם מסתכלים. המידע הזה נבדק ואומת וניתן להוכיח אותו די בקלות כשיודעים מה לחפש.

מתורגם: חלק 1

מתורגם: חלק 2

מתורגם: חלק 3

חלק 4

חלק 5

חלק 6

חלק 7

חלק 8

חלק 9

Save

השמש והירח בתוך העננים

בוידאו הזה אני רוצה לגעת בנושא שהוא מאד מורכב ומשונה למי שחי “בעולם העגול המדומיין”. גם אני עם הפתיחות היחסית שלי לא עכלתי במשך שנה “מה זה הצילומים ההולכים ונערמים ברשת ובעולם כולו שבהם רואים את השמש או הירח בתוך העננים?”…הרבה פעמים ראיתי את הצילומים ודיפדפתי כמו שטוף מוח “זה לא ייתכן זה לא יכול להיות זה בלתי אפשרי” אותה טעות שכולם עושים כש”נבהלים” מהעולם השטוח. כאן אני מספק הסבר לתופעה המעניינת הזאת. פרספקטיבה אנשים, העין האנושית בנויה בצורה מסויימת לא ניתן לראות דברים בצורה אחרת.

הזוהר – ״כל ישובא גילגולא״

מחריבים את בג”ץ המִתְיַוֵּון

חשיפה: הקטע ב’זהר’ המדבר על העולם “מתגלגל ככדור” הוא קטע משובש ומאוחר
=========================
בעקבות הפרסומים בדף החשוב שלנו על ‘עולם שטוח’ ע”פ המודל הגיאוצנטרי
ובעקבות שאלות רבות של קוראים התוהים,
כיצד חכמי-התלמוד ז”ל מדברים על עולם השונה מהתפיסה העכשווית, המקובלת והשקרית של “כדור” המסתובב סביב צירו וסביב השמש,
בעוד ב’זהר’ שלפנינו, ישנו קטע תמוה המדבר על צורת עולם כ’כדור’,
עוד הרבה לפני הבליו של הפגאן קופרניקוס שהחליט מה שהחליט ע”פ סברתו ולא ע”פ תצפיות מדעיות,
החלטנו לשגר שאלה לר’ אמנון מילר כדי ליישב את מה שנראה כ’סתירה’.

וזוהי תשובתו:
שלום רב לידידי,
ראשית כל עלי לתקן, שקופרניקוש הוא לא הראשון שסבר שצורת העולם כדורית ושעולמנו סובב כביכול סביב החמה, יסכר פי דוברי שקר.
קדמו לו בכאלפיים שנה חכמי יוון שהשפיעו רבות על חכמי אומות העולם עד לימינו אנו.
בין המפורסמים ביניהם הוא פיתגורס.
וזוהי אחת הסיבות שחז”ל אסרו לקרוא ב’ספרים חיצוניים’ כדי שלא להיגרר אחריהם לתהומות של בלבול ורשע,
וראה סיפורו של ‘אחר’ הלא הוא אלישע בן אבויה ש’יצא לתרבות רעה’,
ואחז”ל מפני מה בא לידי כך ולא הגנה תורתו עליו?
מפני זמר יווני שלא פסיק מפומיה (שלא פסק מפיו),
ועוד העידו עליו חבריו,
שבשעה שהיה עומד מבית המדרש, הרבה ספרי מינין נושרין מחיקו.
[היה לומד תורה עם הבלי ה’מדע’ של אותם זמנים חשוכים]
(בבלי חגיגה ט”ו ב’)

לעניין הקטע בזוהר:
החכם הקנאי לאמת והיחיד בדורו הרב יעקב עמדין ז”ל הידוע בכינויו ה-יַעְבֶ”ץ מביא בספרו ‘מטפחת ספרים’ שהזוהר בעצמו הוא ספר קדוש,
אולם, וזה אולם\אבל חשוב,
ניתווספו בו על ידי סופרים מעתיקים וכל מיני אינשי דלא מעלי,
דברים רבים ממחברים אחרונים מאוחרים מאד,
שיסודם לא ‘מהררי קודש’,
כמו שעשו בכמה ספרים ידועים יותר ופחות,
וביניהם הוא גם המאמר המפורסם הנ”ל בזוהר המדבר כביכול על ‘כדוריות’ העולם,
שבאמצעותו כל מיני ‘מחזירי בתשובה’ רדודים מנסים להראות שהזוהר כביכול ידע מה שה’פסאודו-מדע’ השקרי מדבר עליו כיום, הרבה לפני.
וכך כותב היעב”ץ על אותו קטע (“כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור”):

“כל ענין זה הולך על דרך חכמי מחקר, לא על דרך רבותינו זכרונם לברכה בתלמוד…”!!

עד כאן לשונו.

מכאן ברור שלפחות בעיני היעב”ץ הקדוש ז”ל,
שלא היה משוחד מאופנות הדור ומתופעות השבתאות כפי שהיו חכמים אחרים בני דורו,
ואדרבא נלחם נגדן מלחמת חורמה,
מכאן ברור,
שתוספת זו נכתבה בזוהר ע”י מעתיקים בהשפעת חכמי אומות העולם,
שסברו לשיטתם בהשפעת קודמיהם היוונים,
שהעולם הוא כביכול “כדורי”,
למרות שלא היתה להם שום ראייה מדעית להישען עליה.
ולמשכילים ינעם.

[עד כאן דברי הר’ א.מ]

התמונה של ‏מחריבים את בג"ץ המִתְיַוֵּון‏.