Age of Disclouser

הגיע הזמן לחשוף את הענקים. הסדרה הזאת תשנה את השקפת עולמכם לגבי כל מה שחשבתם שאתם יודעים. שישה סרטונים שיחשפו בפניכם את העולם בזמן המבול. פשוט לצפות בתשומת לב וללמוד לעומק בכדי להבין על מה אתם מסתכלים. המידע הזה נבדק ואומת וניתן להוכיח אותו די בקלות כשיודעים מה לחפש.

מתורגם: חלק 1

מתורגם: חלק 2

מתורגם: חלק 3

חלק 4

חלק 5

חלק 6

חלק 7

חלק 8

חלק 9

Save

כתיבת תגובה