הוכחה נוספת שהורסת את המודל ההליוסצנטרי

מספיק לבחון את תופעת הליקוי חמה האחרון שהיה באוגוסט 21, 2017 בכדי להבין שהמודל הזה שגוי ואינו עומד בבחינה מדוקדקת של המציאות.

כתיבת תגובה