פענוח העולם השטוח חלק ב’ – הקוטב הצפוני והקשר לעדן

הפרזנטציה מוכיחה שהקוטב הצפוני הינו אכן למעשה המיקום האמיתי של עדן.

כתיבת תגובה