התורה מספרת לנו בהרבה מקומות עניינים שקשורים בעצים אדירים שגובה צמרותיהם הרחבות הגיע לעשרות ק״מ ורוחבם למאות. בצילם של עצים אלו גרו תרבויות שלמות אשר על ענף אחד שלהם ניתן היה לבנות עיר שלמה. חלק מעצים אלו אנו מכירים בשמות כגון ״ארזי הלבנון״ ומעל כולם היה עץ אחד הגדול ביותר שהיה ממוקם במרכז העולם שהוא נקרא כיום הקוטב הצפוני, העץ הזה היה נקרא בפי כל ״עץ החיים״. מה קרה לעולם האווטרי הקדום שלנו? את זה תוכלו לראות בסרטון הזה שתרגמתי עבורכם ואשר הכה גלים רבים בקהילה העולמית של הארץ השטוחה שלנו. מה שתראו ידהים אתכם מעבר לכל דמיון וכפי שתמיד נאמר לנו, המציאות עולה על כל דמיון.