על מנת ליצור קשת, יש צורך בשני מקורות של אור, או יותר נכון לומר אור ישיר ואור חוזר. האור החוזר יוצא מאותו המקור, פוגע בחומר המשקף כמו מראה וחוזר. כאשר שני מקורות האור הזה נפגשים באזור רווי מים כמו גשם, הם נשברים בטיפות לספקטרום הצבעים שאנו רואים. אותו ספקטרום מקבל את המבנה שלו מהאור החוזר ובמקרה שלנו, מדובר במבנה קשתי, שכן האור החוזר הוא אותו אור של השמש אשר פוגע בכיפת השמיים וזו משקפת אותו בחזרה לארץ ובנוסף ישנם קרני השמש הישירות. שני מקורות הקרניים האלו מגיעים ממקור אחד, שהיא השמש שלנו. מבנה הקשת הוא קשתי, שכן הכיפה עצמה הינה במבנה קשתי ולכן כל קשת מכל נקודת מבט ובכל מקום על הארץ תראה קשת. הקשת שאנו רואים הינה רק חלק אחד מכל הקשת שהיא בעצם עיגול שלם אשר נחתך על ידי הארץ, אך ישנם מצבים מסויימים שבהן רואים את כל הקשת כעיגול שלם.