כאשר בודקים את ליקויי החמה המוצגים לציבור באתר האינטרנט Time and Date אנו מוצאים שהם אינם תואמים למה שקורה בפועל במציאות בזמן ליקויי החמה. סרטון קצר שמוכיח שהמידע המוצג לנו באינטרנט הוא מסולף מיסודו ועדיף לנו לסמוך על החושים שלנו ועל הצילומים האמיתיים שאנשים ברחבי העולם עושים בעצמם.