הסרטון הזה סוקר כמה משידורי הטלויזיה של אפולו 11. ג׳רניזם מדגיש לנו את הבעיות ונוגע בכמה מן הנושאים של תוכנית אפולו בכללותה. הסרטון מראה כמה מן הראיונות, הועידות החדשותיות ואפילו מכסה מעט על התחקיר של ארון רננס ״האם נסענו?״. סרטון מצויין שמחדד את הנקודות המעידות כי כל תכנית אפולו של נאסא והטיסות ונחיתות על הירח לא קרו מעולם בפועל והיו רק אשלייה למראית עין הציבור.

Save