פטנט הפלנטספיר שהוא בפועל הג׳י.פי.אס מוכיח שהוא נבנה על יסודות הידיעה שהעולם שטוח ועל בסיס מפת האזימוט של גליסון, מפה מקובלת של העולם השטוח.