מופע האורות של הכוכבים חוזר על עצמו בכל יום ומבצע מעגל מושלם כשחור במרכזו. החור הזה נמצא בדיוק מעל נקודת היציאה של האורורה בוריאליס (גשם המטריקס).