בוידאו הזה אני רוצה לגעת בנושא שהוא מאד מורכב ומשונה למי שחי “בעולם העגול המדומיין”. גם אני עם הפתיחות היחסית שלי לא עכלתי במשך שנה “מה זה הצילומים ההולכים ונערמים ברשת ובעולם כולו שבהם רואים את השמש או הירח בתוך העננים?”…הרבה פעמים ראיתי את הצילומים ודיפדפתי כמו שטוף מוח “זה לא ייתכן זה לא יכול להיות זה בלתי אפשרי” אותה טעות שכולם עושים כש”נבהלים” מהעולם השטוח. כאן אני מספק הסבר לתופעה המעניינת הזאת. פרספקטיבה אנשים, העין האנושית בנויה בצורה מסויימת לא ניתן לראות דברים בצורה אחרת.