סרטון מצויין של רוב סקיבה, הגירסא המורחבת אודות כיפת הרקיע. זהו רק חלק ראשון ועדיין לא גירדנו את קצה הקרחון. רוב סקיבה נותן סקירה מקיפה אודות נושא מיוחד זה ומסתמך בעיקר על התנך, הברית החדשה ומקורות עתיקים אחרים. הסקירה מבוססת על ראיון רדיו שעשה רוב עם זן גרסיה אודות הספר של גרסיה שנקרא “הרקיע: כספת הכיפה של הארץ”

Zen Garcia – “The Firmament: Vaulted Dome of the Earth”