הפרזנטציה מוכיחה שהקוטב הצפוני הינו אכן למעשה המיקום האמיתי של עדן.