אתר מיוחד שנועד לחשיפות ודליפות של מידע מקהילות המודיעין השונות הפועלות במרחב הציבורי. תראו מה אג’נדה 21 מתוכננת עבור מדינת ישראל לשנת 2025. ממש מאחורי הפינה מתחבאת לה אמת קשה ומכוערת, שימו בעיקר לב לכמות האוכלוסין.